Pro firmy a týmy

Sami jsme posledních deset let týmy vedli a zároveň byli jejich součástí. Ty největší měly stovky lidí s nadnárodním fungováním.

Oba jsme měli kouče a další profíky z oblasti HR, od psychoterapeutů, psychologů až po Happiness managery a managery řízení lidských zdrojů. Pohled z venku byl pro nás vždycky klíčovým pro další směřování sebe samých a týmu zároveň.

Naše zkušenosti a techniky nyní přenášíme do vlastní práce s jednotlivci a týmy ve firmách. Rádi kombinujeme koučování, sport a meditaci, protože tak vzniká zcela nový a otevřený prostor pro růst.

Individuální koučink

Individuální koučování je dnes jednou z nejefektivnějších metod pro rozvoj manažerů a jejich týmů. Umožňuje uvědomit si své silné stránky, umět je využít na maximum a naopak pochopit, kde se mohu zlepšit a proč vůbec bych měl.

Klíčová je Vaše motivace, to, co chcete změnit, zlepšit, čeho chcete dosáhnout. Jsme parťáky a průvodci zároveň. Ptáme se, nasloucháme, směrujeme. Naším cílem je maximální využití Vašeho potenciálu pro Vás samotné a tím pádem pro celou společnost, ať už firmu, ve které působíte nebo celek, tedy všechno a všechny, s čím a kým jste v denním kontaktu.

Jedno koučinkové setkání trvá 90 minut a jejich počet v sérii se odvíjí od nastavených cílů.

Týmový koučink

Koučování týmu probíhá na principech naší certifikované metody ABAKUS map a pracuje s myslí, pocity, vnímáním sebe a sebe navzájem, otevírá skupinovou dynamiku a povznáší interní komunikaci na novou úroveň.

Na začátku společně nastavíme cíl a záměr, tedy to, co si každý chce odnést. Shodneme se na jednotném směru celého týmu a společně jej dosahujeme. Každý člověk má jiný pohled, a to je obrovská přidaná hodnota skupinové práce. Spojit jednotlivé potenciály do jednoho cíle. Držíme směr, ptáme se, nasloucháme a vedeme. Po skončení má každý čistou hlavu, přesto plno nových podnětů a inspirací. Změna začíná okamžitě.

Celá akce trvá zpravidla jeden den a je vedena ICF certifikovanými kouči.
Rozvíjíme silné stránky, vnitřní motivaci a spokojenost.Primární je vždy společný výkon týmu jako celku.

Pro některé výkonově zaměřené týmy po dohodě zařazujeme v rámci dne sportovní aktivity, aby se tak energie mysli střídala s energií těla. Dochází tak ještě k intenzivnějšímu propojení a integraci.

Abakus map retreat

Abakus map retreat je ideální pro firemní týmy a jejich šéfy nebo celý management tým a trvá zpravidla 3,5 dne. 3 dny mimo standardní zázemí firmy, ideálně v přírodě, kde je prostor na vytvoření bezpečného prostředí, 1/2 dne pak zpět ve firmě, kde ukotvíme nastavené akce tak, aby se skutečně přenesly.

Abakus map je certifikovaná koučinková metoda mapující 4 základní pilíře:

Zmapuj, který má dvě části:
1. nasloucháme lídrům – cíle, potřeby a strategie
2. nasloucháme týmům – cíle, potřeby a strategie

Dostaň do souladu, kdy zjištěné informace diskutujeme s lídrem, vypracujeme plán, cíle a strategii procesu změny.

Realizuj, kdy naším koučovacím procesem a pozitivní psychologií pracujeme s celým týmem, provádíme změnu vedoucí k souladu a společně plníme předem stanovené cíle.

Vyhodnoť, kdy je realizovaná změna předána lídrům a jsou nastaveny doporučení, jak dále s týmy pracovat a vytvořený drive uchovat. Cílem je nastavené změny převést v návyk, kdy týmy fungují výkonně a samo-organizovaně tak, jak bylo předem odsouhlaseno.

Přes celé 3 dny pravidelně střídáme intenzivní koučování s pohybovou aktivitou a vedenou relaxací pro ukotvení získaného. Tento princip výrazně zvyšuje efektivitu a pozitivní dopad koučování v rámci plnění cílů, změn, procesů a komunikace.

Zajímá Vás více? Prosím stáhněte si PDFko o metodě: abakus-cz

Čištění mysli

Pravidelné čištění mysli vhodně propojené s vlastní pracovní aktivitou, vyvolává trvalé změny vedoucí ke spokojenějšímu prožívání, bytí a lepšímu výkonu.

Ve firmách realizujeme přednášky, panelové diskuze, společné sdílení zážitků a mentální cvičení, při kterých dostáváme lidi mimo standardní myšlenkové vzorce a vedeme je tak k objevení nové dimenze vnímání všedních i výjimečných situací.

V novém stavu je vytvořen nadhled, kde jsou denní aktivity vnímány způsobem, který přináší na jedné straně harmonii a klid a na straně druhé energii a správné zacílení.

Start typing and press Enter to search

Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram