Koučink a kdy vznikl?

“Stav naší mysli je mnohem silnější soupeř, než ten na druhé straně tenisového dvorce. Koučování uvolňuje v tenistovi jeho potenciál tím, že odstraní vnitřní bariéry a umožňuje tak maximalizovat výkon. Koučování spíše, než by něčemu učilo, pomáhá učit se” 

(Timothy Gallwey)

Počátky koučování sahají k Sókratovy s Platónem

450př.n.l.

Sókratés a Platón

Ověřováním dosavadních poznatků a jejich porovnávání s jinými se snažili své studenty přivést k novému poznání. Kladli zvídavé otázky, které vedly jejich studenty k nalezení pravdy. Sókratés byl přesvědčen, že lidé chybují hlavně proto, že nedovedou správně užívat svůj rozum a že jednají podle svých domněnek, místo aby se snažili skutečně poznávat. Proto se rád pouštěl do rozhovorů a kdykoli jeho společníci něco tvrdili, vyptával se jich tak, aby si protiřečili a uznali, že to vlastně nevědí.

1959
(Person Centered Approach)

Carl Rogers

Výchozí myšlenkou rogersovské vývojové psychologie je předpoklad, že člověku je vrozená tzv. aktualizační tendence, tedy tendence k neustálému rozvoji pozitivním směrem. Rogersův přístup předpokládá, že jedinci disponují ve svém nitru potencemi sebeporozumění a proměny vlastního sebepojetí a postojů. Jakým člověkem jsem a jakým člověkem bych chtěl být? Osobnost je šťastná a spokojená, vyhledává-li nové výzvy a zkušenosti.

1974
(Inner Game)

Timothy Gallwey

Je-li výsledkem koučování posílení Důvěry, Uvědomění a Odpovědnosti u koučovaného, dochází ke snížení interferencí a tím pádem ke zvýšení výkonu. S důvěrou v sebe lidé myslí samostatně, uvědomují si více možností při řešení problémů a přijímají odpovědnost za výsledek. Vyznáváme pravidlo: Vše co potřebujeme máme v sobě, tedy je důležité osvobodit se od bariér, které nám brání využívat naše know-how, nebo jej rozvíjet.

1990
(GROW model)

Sir John Whitmore

Ukazuje se, že tradiční způsob vedení firem, založený na hierarchické struktuře a podávání instrukcí, selhává, říká John Whitmore. Pokud někdo pracuje na základě příkazu, nemusí přemýšlet a necítí se odpovědný, dodává.. Firmy si začínají uvědomovat, že jejich úspěch dělá především kvalita lidí. Hledají nové cesty, jak je rozvíjet. Proto se koučink stává stále populárnější jako metoda rozvoje lidí i způsob vedení zaměstnanců.

Timothy Gallwey a Sir John Whitmore položili základní kameny profesionálního koučování a stáli u zrodu mezinárodní federace koučů ICF (USA 1995).

Start typing and press Enter to search

LinkedIn
Share
Instagram