Pilíře

Harmonie těla, mysli a duše

Tělo

TĚLO nám bylo dáno, abychom jeho prostřednictvím realizovali tady v současné realitě náš záměr.

Tělo tvoří spolu s myslí dualitu na úrovni formy. Tedy pokud se chceme cítit dobře v mysli, musíme se cítit dobře v těle. Jak je mému tělu teď?

V našem centru realizujeme sportovní kruhové tréninky, kde dostává každé tělo péči, jakou aktuálně potřebuje a přednášky na témata jaké signály nám tělo může dávat, jak důležité je obnovení komunikace s naším tělem a jak se stravovat, aby nám bylo fajn.

Mysl

MYSL je prostředník mezi duší a tělem. Na úrovni těla nám pomáhá dosahovat stanovených cílů v čase, učí nás vytrvalosti, síle a vůli, na úrovni duše nás učí bezpodmínečné lásce, božskému záměru a klidu v neztotožňování se ani s myslí, ani s tělem.

Ač bychom bez duše byli jen stroje a bez těla zase jen nerealizovaná informace, mysl je to nejmocnější, co nám do této reality za současných podmínek bylo dáno. Prostřednictvím mysli můžeme uskutečňovat své plány, sny a cíle. Vnímat bolest, radost nebo touhu, a to vše je pro nás lidi motivací.

Pomáháme budovat svaly v té části mysli, která lidem přináší největší uspokojení. Koučink je proces, o který se v této části opíráme, avšak každé sezení provází mnoho dalších technik, které nám / vám pomáhají na cestě ke štěstí. Štěstí nevnímáme jako klišé, ale jako ultimátní cíl společných setkávání.

Duše

DUŠE nese naše dispozice, silné stránky a potenciál. Věříme, že se na Zemi rodíme každý se svým jasným záměrem a posláním, jehož postupné naplňování nám přináší radost z bytí.

Říkáme, že jeho naplňováním realizujeme svůj sen. Při naplňování svého snu se stává naplňování sněním samotným.

Pozitivní psychologie proto má výraz ‘flow’ (plynutí, proud, tok). Jsme tak pohlceni činností samotnou, že nevnímáme nic jiného, neexistuje okolí ani okolnosti, ale veškerá naše přítomnost je uvnitř dané činnosti. Tuto činnost pak děláme nejlépe, jak sami umíme, většinou i lépe, než si myslíme, že umíme, protože se ocitáme v prostoru, kde se již neovládáme a necháváme se řídit čímsi vyšším.

V našem centru učíme lidi své sny nalézt a prostřednictvím meditací a jogových cvičení spojení s nimi prohlubovat.

Start typing and press Enter to search

LinkedIn
Share
Instagram