Každý roste

Abakus Map ®

Pracuje s podvědomím, vytváří závazek a trvalou motivaci pro jeho plnění.

Certifikovaná metoda pro měření výkonu a posunu v rámci koučovacího procesu. Metoda, která dokáže změřit a přesně trackovat nastavené cíle. Co, kdo, kdy a jak se stane. Metoda, která dokáže zaznamenat emoce a pocity a jasně mapovat posuny i v rámci jemnohmotných témat.

Společnost Aumakua vlastní k mapě ochrannou známku a drží si jedinečné know-how, jak ji využívat tak, aby přinesla firmám i jednotlivcům co největší posun a růst.

akce-web-rmeek-2

Individuální koučink

Individuální koučování je dnes nejefektivnější metoda pro rozvoj manažerů a jejich týmů. Umožňuje uvědomit si své silné stránky, umět je využít na maximum a naopak pochopit, kde se mohu zlepšit a proč vůbec bych měl. Podněcuje vnitřní motivaci a přináší trvalé změny, výkonnost a vlastní růst i za hranice pracovní sféry.

Jedno koučinkové setkání trvá 90 minut a jejich počet v sérii se odvíjí od nastavených cílů.

Týmový koučink

Koučování týmu probíhá na principech naší certifikované metody ABAKUS map a pracuje s myslí, pocity, vnímáním sebe a sebe navzájem, otevírá skupinovou dynamiku a povznáší firemní komunikaci na novou úroveň.

Každý člověk má jiný pohled, a to je obrovská přidaná hodnota skupinové práce. Spojit jednotlivé potenciály do jednoho cíle.

Celá akce trvá zpravidla jeden den a je vedena ICF certifikovanými kouči.
Rozvíjíme silné stránky, vnitřní motivaci a spokojenost.Primární je vždy společný výkon týmu jako celku.

Pro některé týmy po dohodě zařazujeme v rámci dne sportovní aktivity a různé formy relaxace, aby se tak energie mysli střídala s energií těla. Dochází tak ještě k intenzivnějšímu propojení a integraci.

icf-logo2

Workshopy
a diskuze

Uvolnění mysli, inspirace, ale i pohled ven ze své bubliny. Ve firmách realizujeme přednášky, panelové diskuze, společné sdílení zážitků a mentální cvičení, při kterých dostáváme lidi mimo standardní myšlenkové vzorce a vedeme je tak k objevení nové dimenze vnímání všedních i výjimečných situací.

V novém stavu je vytvořen nadhled, kde jsou denní aktivity vnímány způsobem, který přináší na jedné straně harmonii a klid a na straně druhé energii a správné zacílení.

Start typing and press Enter to search

LinkedIn
Share
Instagram